Potrzebne :
1 kawałki taśmy w kształcie Y

Krok 1:
Przyklej bazę taśmy Y powyżej pierwszego stawu śródręczno-paliczkowego.
Krok 2:
Odwiedź kciuka i przyklej wewnętrzną taśmę
Krok 3:
Przywiedź kciuk i przyklej zewnętrzną taśmę.