Potrzebne :
1 kawałki taśmy w kształcie Y

Krok 1:
Przykleić bazę taśmy Y bez naprężenia w okolicy bolesnego odc. szyjnego kręgosłupa.
Krok 2:
Pacjent wykonuje zgięcie odc. szyjnego kręgosłupa do granicy bólu
Krok 3:
Przykleić plastry po obustronach odc. szyjnego bez naprężenia.