Potrzebne :
1 kawałki taśmy w kształcie Y- rzepka w patologicznym ustawieniu bocznym.

Krok 1:
Nakleić bazę bez naciągania na wysokości szpary kolonowej po stronie przyśrodkowej.
Krok 2:
Wąsy rozciągnąć 50-75% i dakleić wokół rzepki.
Krok 3:
Końce wąsów bez rozciągania.