Potrzebne :
1 kawałki taśmy w kształcie Y- rzepka w patologicznym ustawieniu górnym.

Krok 1:
Nakleić bazę bez naciągania na guzowatości piszczeli i ustawić w prawidłowym ustawienu rzepkę.
Krok 2:
Wąsy rozciągnąć 50-75% i dakleić wokół rzepki.
Krok 3:
Końce wąsów bez rozciągania, można puścić rzepkę.